Home » News » Re-exam

Re-exam

Re-exam

ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ႕ ႕ ႕ ႕

– ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(ျမစ္ႀကီးနား) ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္၊ ပထမႏွစ္၀က္စာေမးပြဲ၏ ရလဒ္ Grading မ်ားႏွင့္ Re-Exam ေျဖဆိုရန္လိုအပ္သည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား စာရင္းကို ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(ျမစ္ႀကီးနား)၏ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းမ်ားတြင္ ေၾကညာထားၿပီျဖစ္ပါသည္။

– Re-Exam ေျဖဆိုရန္လိုအပ္သည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားေရးရာဌာန တြင္ အဆိုျပဳလႊာ (Form)မ်ား အခမဲ့ထုတ္ယူၿပီး Re-Exam ေျဖဆိုလိုေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကို ျဖည့္စြက္၍ (၁၇၊၅၊၂၀၁၉)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ေက်ာင္းသားေရးရာဌာနသို႔ စာရင္းေပးသြင္းျပီး ေျဖဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။Back